Een jobstudent inzetten in je organisatie heeft veel voordelen. De vraag rijst hoe je deze samenwerking optimaliseert. Hoe zorg je ervoor dat een jobstudent een win-win situatie wordt? Hieronder vind je enkele tips waardoor jij optimaal gebruik kan maken van een jobstudent in jouw organisatie.

ZORG VOOR EEN DUIDELIJKE JOBOMSCHRIJVING

Met een duidelijke jobomschrijving vind je sneller een student met de juiste competenties. Dit zorgt ervoor dat je jobstudent sneller kan starten. Hoe sneller de student kan starten, hoe meer toegevoegde waarde hij kan creëren voor je bedrijf. De student weet immers al wat er van hem verwacht wordt en moet zich op die manier minder lang inwerken in zijn functie.

Bereid de 1e dag goed voor

Als werkgever bereid je de komst van een jobstudent best goed voor. Zo kom je niet voor problemen of verrassingen te staan op de eerste dag van je nieuwe werkkracht. Zorg ervoor dat de student toegang heeft tot de juiste documenten. Vermeld duidelijk welke middelen de student ter beschikking heeft om zijn werk uit te voeren.  Leg vervolgens ook duidelijk uit welke programma’s hij of zij allemaal hoort te gebruiken. En ten laatste, vergeet niet te zeggen waar de student al zijn opdrachten kan terugvinden.

Stel duidelijke doelen

Laat je jobstudent weten wat je van hem verwacht in de periode dat hij voor jouw bedrijf werkt. Zo weet de student op wat hij moet focussen en wat jij als werkgever belangrijk vindt. Let wel op dat je geen onmogelijke verwachtingen schept. Laat hem rustig werken maar probeer er wel voor te zorgen dat je jobstudent niet zonder werk valt. Anders zal hij of zij zich vervelen en dat wil je absoluut vermijden. 

Betrek de student bij de dagelijkse werking van je bedrijf

Geef je jobstudent de kans om te wennen aan het echte bedrijfsleven. Neem hem of haar eens mee naar een vergadering of laat hem of haar de job overnemen van een werknemer die op vakantie is. Zo krijgt de student een idee van hoe het er in het echte bedrijfsleven aan toe gaat. Vraag ook om de mening van je jobstudent. Misschien heeft hij of zij zelfs een geweldig idee om jouw bedrijf te helpen groeien! Niettemin kweek je op die manier een gevoel van verantwoordelijkheid voor je bedrijf bij de jobstudent. Dit zorgt ervoor dat hij zich extra zal bekommeren om het welzijn van jouw organisatie. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan een positieve uitstraling van jouw bedrijf naar de buitenwereld toe.

Monitor de vooruitgang en evalueer de uitgevoerde taken

Een jobstudent blijft meestal slechts een korte periode bij je bedrijf. Toch kan hij in deze periode een echte meerwaarde zijn voor je organisatie. Vergeet daarom niet om zijn of haar taken af en toe te evalueren. Zo kan je de student feedback geven over zijn werk en kan je bijsturen indien nodig.

Betrek de jobstudent bij de bedrijfscultuur

Zoals eerder gezegd blijft een jobstudent slechts een korte periode bij je bedrijf. Dit wil niet zeggen dat je hem of haar niet moet betrekken bij de werking van je bedrijf. Beschouw de student als een volwaardig lid van je team. Stel hem of haar dus meteen voor aan iedereen zodat hij of haar zich niet buitengesloten voelt. Nodig de student bijvoorbeeld uit om mee te lunchen met de groep zodat hij het gevoel heeft dat hij erbij hoort. Dit gevoel zal er op termijn voor zorgen dat de student meer plichtsbesef heeft, wat voordelig is voor je bedrijf.

Laat een goede indruk na

De meeste bedrijven hebben jaarlijks wel enkele jobstudenten nodig. Zorg er daarom voor dat de jobstudent geen slechte indruk krijgt van jouw bedrijf. Een slechte indruk zal leiden tot een negatief beeld van je bedrijf bij andere studenten zodat het in de toekomst moeilijk wordt om nog degelijke jobstudenten aan te werven. Laat je een goede indruk na daarentegen, dan zal er positief over jouw bedrijf worden gesproken. Dit vergroot de kans dat je kwaliteitsvolle jobstudenten zal kunnen aanwerven in de toekomst.

Versterk jouw team 

Jobstudenten inzetten in jouw bedrijf heeft zonder twijfel voordelen maar let op voor de valkuilen! Zorg voor goede begeleiding tijdens zodat beide partijen het meeste uit deze samenwerking kunnen halen. Met deze tips, wordt een samenwerking met studenten een plezier voor jezelf, de student en je bedrijf. Contacteer ons voor meer informatie.

Martijn