Een jobstudent inzetten? Met welke zaken moet je rekening houden? Kom alles te weten over de wetgeving in verband met studentenarbeid zodat ook jouw bedrijf kan profiteren van deze goedkopere maar enorm nuttige versterkingen voor je bedrijf.

Voorwaarden student

Je wordt geclassificeerd als student wanneer je minstens 15 jaar oud bent, ten minste in je derde jaar secundair zit en je onderwijs volgt met volledig leerplan. Dit betekent dat je niet als student wordt beschouwd indien je al meer dan 12 maanden werkt, avondschool of onderwijs met beperkt leerplan volgt. In die laatste gevallen kan je geen studentenarbeid uitvoeren via de speciale studentenovereenkomst. Dit is minder voordelig voor de student en de werkgever. Een uitzondering geldt voor studenten die afstuderen. Wanneer je afstudeert in juni mag je de daaropvolgende zomervakantie van juli tot eind september nog wel werken onder het gunstige studententarief met verminderde sociale bijdragen. Let wel op: indien je na deze studentenjob blijft werken voor hetzelfde bedrijf moet de aard van de gewone job substantieel verschillen van die van de studentenjob.

Maximum aantal uren per jaar

Vanaf 2017 mag je als student 475 uren per jaar werken via een studentenregeling waarbij je minder sociale bijdragen betaalt in plaats van de daarvoor geldende regel van 50 dagen per jaar. Dit zorgt voor een flexibelere regeling van de studentenarbeid voor zowel werkgever als student. Natuurlijk is het mogelijk om meer dan deze 475 uren per jaar te werken. Let wel op: vanaf het 476ste uur betaal je als werkgever meer sociale bijdragen. Zo kan je als werkgever deze student niet meer inzetten tegen het gunstige tarief.

Maximum aantal uren per week

Als jobstudent mag je maximum 8 uren per dag en 40 uren per week werken. Een uitzondering geldt in de horeca. Hier mag een student maximaal 11 uren per dag en 50 uren per week mag werken. Die speciale regel geldt enkel voor studenten vanaf 18 jaar oud. Indien je jonger dan 18 jaar bent, mag je in geen geval langer dan 8 uren per dag werken.

Kinderbijslag

Je kan in geen enkel geval je kinderbijslag door studentenarbeid verliezen als je jonger dan 18 jaar bent. Indien je ouder bent, moet je erop letten dat je maximaal 240 uren werkt in het eerste, tweede en vierde kwartaal om je kinderbijslag voor dat kwartaal niet te verliezen. In het derde kwartaal (zomervakantie) mag je meer dan 240 uren werken zonder het recht op kinderbijslag te verliezen. Indien je niet meer verder studeert na het derde kwartaal, mag je maximaal 240 uren werken tijdens dit kwartaal om geen kinderbijslag te verliezen.

Belastingen ouders

Normaal gezien moeten je ouders geen extra belastingen betalen als jij werkt. Maar als je meer verdient dan een bepaald grensbedrag, kan het voorkomen dat je als ‘niet meer ten laste van je ouders’ wordt beschouwd. Hierdoor zullen je ouders toch nog extra belastingen moeten betalen. Algemeen gezien is dit een redelijk hoog bedrag. Kijk voor de zekerheid naar de laatste stand van zaken op Student at work.

Loon

Een jobstudent moet hetzelfde loon ontvangen als iemand met een gelijkaardige functie in het bedrijf waar hij de job uitvoert. Er moet wel rekening gehouden worden met de leeftijd van de student, de sector waarin de student wordt tewerkgesteld en de werkduur. Het kan dus zijn dat een jobstudent minder verdient (bruto) dan een vaste werknemer met dezelfde functie omdat deze ouder is. In het geval van een minimumloon, vastgelegd in een CAO specifiek voor een bepaalde sector, heeft de student minstens recht op dit minimum. De werkgever is natuurlijk vrij om meer betalen indien hij dit wenst. Zolang een student op jaarbasis niet meer verdient dan €9458,96 via studentenarbeid, is hij vrij van belastingen. Bij overuren moet de student extra betaald worden en overuren gepresteerd op zon-en feestdagen moeten dubbel betaald worden.

Contract

Van rechtswege zijn studenten onderworpen aan de algemene bepalingen van de arbeidsovereenkomst. Niettemin voorziet de wet enkele specifieke bepalingen voor de studentenovereenkomst. Sowieso wordt er verwacht dat het contract minstens een begin-en einddatum voorziet van de job, een duidelijke omschrijving van de functie, het loon en het aantal te presteren uren. Verder moet er minstens een schriftelijke overeenkomst opgemaakt en ondertekend worden. Dit moet ten laatste op het ogenblik van de indiensttreding plaatsvinden. Ook is er een mogelijkheid tot proefperiode van minimaal 7 tot maximaal 14 dagen. Tijdens deze proefperiode kunnen beide partijen het contract eenzijdig opzeggen. Hierbij hoeven geen van beide enige vorm van opzegtermijn te respecteren.

Versterk jouw team

Het is duidelijk, mits een goede opvolging van je jobstudenten en kennis over de wetgeving hieromtrent, is studentenarbeid enorm voordelig voor zowel jouw bedrijf als de student. Contacteer Seal Jobs om kwalitatieve studenten aan te werven die jouw bedrijf een boost zullen geven.

Martijn