Studentenjobs zitten in de lift. Het aantal studenten, het aantal gewerkte dagen en de lonen blijven stijgen. Waarom studenten zo voordelig zijn om in te zetten weten we al. Maar wat zijn nu de exacte cijfers over studentenarbeid in Vlaanderen. Vind hier alle informatie in een handig overzicht.*

Kerncijfers

Exacte cijfers van 2017 zijn nog niet beschikbaar, maar uit de cijfers van de afgelopen jaren kunnen we afleiden dat studentenjobs goed in de markt liggen. De laatste jaren zijn het aantal werkende studenten en aantal bedrijven die gebruik maken van studenten alleen maar gestegen. Tussen 2012 en 2016 steeg het aantal werkgevers jaarlijks met 2%. Het aantal studenten dat een studentenjob uitoefende steeg zelfs met 3,25% in dezelfde periode. Dit komt neer op 56.607 werkgevers en 502.297 studenten in 2016. Met een gemiddelde van 1,43 jobs per student, werden er in totaal net geen 720.000 studentenjobs uitgevoerd in België.

Gemiddelde student

Zoals eerder vermeld, voert een gemiddelde jobstudent 1,43 jobs per jaar uit. De gemiddelde tijdsduur dat een student voor dezelfde werkgever een studentenjob uitvoert is 16,35 dagen. Dit wilt zeggen dat de gemiddelde student ongeveer 23,5 dagen per jaar werkt. De grootste groep jobstudenten is tussen de 18 tot 20 jaar. Toch is deze groep niet substantieel groter dan de groep van 15 tot 17 jaar en de groep van 21 tot 24 jaar. In het algemeen werken studenten dus meestal tijdens de hele duur van hun studies.  

Populairste sectoren

Het is geen verrassing dat er in de horeca de meeste jobstudenten werken. De horecasector wordt op de voet gevolgd door de groot-en detailhandel. In 2016 werden in beide sectoren meer dan 110.000 studentenjobs uitgevoerd. Verder zijn de Gezondheidszorg & Maatschappijdienstverlening, Kunst, Amusement & Recreatie en Openbaar bestuur & Defensie de sectoren bij uitstek om een studentenjob te vinden.

Populairste steden

In Vlaanderen is Antwerpen de stad die de meeste studentenjobs telt, namelijk 75.419. Op plaats twee en drie staan Gent en de regio Halle-Vilvoorde met respectievelijk 43.082 en 42.658 jobs. In Wallonië staat Luik op de eerste plaats, met 33.035 jobs. Charleroi en Namen volgen op de tweede en derde plaats met respectievelijk 16.136 en 15.666 studentenjobs.

Ook in Brussel zijn studentenjobs populair. Met 54.786 studentenjobs in 2016 staat Brussel zelfs op de tweede plaats.

Studentenjobs zitten dus duidelijk in de lift! Jaarlijks stijgt de vraag naar jobstudenten. Het aantal studenten dat een studentenjob uitvoert en het gemiddelde aantal gewerkte dagen stijgt eveneens. De onlangs versoepelde wetgeving en de vele voordelen die verbonden zijn aan studentenarbeid, zoals een lagere kost voor de werkgever en flexibiliteit, zijn de belangrijkste redenen waarom alsmaar meer werkgevers gebruik maken van jobstudenten.

Martijn